Kokeiden ilmoittaminen järjestelmään

Yhdistykset voivat syöttää kokeita uuteen järjestelmään 15.2.2024 alkaen. Kokeet avautuvat koekalenteriin kun yhdistyskäyttäjä on sen tallentanut järjestelmään. 

Ohje kokeen ilmoittamisesta.

Kokeen toimihenkilöt

Koetestaaja
Kokeen testaajana toimii Suomen Pelastuskoiraliiton kouluttama ja liiton hallituksen hyväksymä virallinen koetestaaja. Koetestaajien yhteystiedot saa liiton toimistolta tai ottamalla yhteyttä yhdistyksiin.

Ylitoimitsija

 • kokeen ylitoimitsijana voi toimia Suomen Pelastuskoiraliiton koetoimitsijakurssin käynyt henkilö tai henkilö, jolla on paljon kokemusta kokeiden järjestämisestä
 • vastaa koejärjestelyistä ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen
 • hankkii testaajan ja varmistaa ennen koetta tämän tulon
 • vastaa kokeen toimihenkilöiden hankkimisesta, jakaa tehtävät ja varmistaa kaikkien tietävän tehtävänsä
 • vastaa siitä, että koepaikalla on kaikkien toimihenkilöiden puhelinnumerot
 • laskee kokeen aikataulun ja sopii aikataulusta testaajan kanssa
 • huolehtii testaajasta kokeen aikana
 • huolehtii testaajan kulukorvauslomakkeen täytöstä
 • testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen  kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla.
 • yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä
 • päivittää turvallisuussuunnitelman

Koesihteeri

 • vastaanottaa koeilmoittautumiset
 • ilmoittaa kokeeseen ilmoittautuneelle vastaanottaneensa koeilmoittautumisen ja ilmoittaa myös mahtuiko ilmoittautuja kokeeseen tai mahdollisesti varasijalle
 • kokeen järjestäjän tulee ilmoittaa kokelaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koetta onko kokelas mahtunut kokeeseen
 • tarkastaa, että koira on riittävän vanha osallistumaan kokeeseen (alaikäraja 15 kk)
 • lähettää kutsukirjeet ja aikataulun kokelaille, testaajalle ja kokeen toimihenkilöille
 • vastaa puhelintiedusteluihin myös koepäivänä
 • ottaa kokelaat vastaan koepaikalla
 • varaa tyhjiä koekirjoja
 • tarkastaa rokotukset ja tunnistusmerkinnät ennen kokeen alkua
 • esitäyttää koekirjat ja tarkastaa koirakon oikeuden osallistua ko. kokeeseen


Ratamestari

 • hankkii maastokokeiden maastot ja varmistaa niihin luvat
 • rauniokokeessa ilmoittaa pelastuslaitokselle kokeiden järjestämisestä (tuli ja savu)
 • miettii hallittavuusosuuden suorituspaikan
 • vastaa maaston merkkaamisesta ja merkkien keräämisestä pois
 • hankkii maaston kartat ja tarkastaa, että niitä on tarpeeksi (yksi testaajalle sekä suunnistajille ja kokelaille omat merkkaamattomat kartat)
 • kompassi tai GPS
 • huolehtii tarvittaessa opasteista
 • varmistaa, että joku on kokelaita vastassa kokoontumispaikassa
 • ennen kokeen alkua esittelee kokeen testaajalle maaston / raunioradan ja mahdollisia piiloja
 • raunioradan ja hakumaaston tulee olla tallattu ennen koetta
 • varmistaa, että maalimiehet tietävät tehtävänsä
 • kerää maalimiesten puhelinnumerot
 • kokeen aikana vastaa maalimiesten sijoittelusta oikeaan kohtaan
 • vastaa kokeissa tarvittavan välineistön olemisesta koepaikalla
 • tarvittaessa häiriökoira
 • rauniokokeessa ratamerkkejä, melu, tuli / savu, häiriöruokaa, nollakoira
 • hakukokeessa ratamerkkejä, pressuja, makuualustoja, kiiluja tms. piilojen merkkaamiseen, radiopuhelimet, nollakoira
 • jälkikokeessa jäljelle laitettavat käyttöesineet 4 kpl / kokelas (jäljentekijän omia tai etukäteen hajustamia), makuualustoja, janan merkkausmerkkejä
 • kokelas soittaa järjestäjän antamaan numeroon löydettyään viimeisen jälkiesineen
 • viimeiseen jälkiesineeseen merkitään tieto, että kyseessä on jäljen viimeinen esine
 • viimeinen esine on isohko, esim. takki tai reppu
 • ensiapuvälineet
 • huolehtii ettei roskaa jää maastoon

Jäljentekijä

 • tallaa ratamestarin suunnitteleman (merkitsemän) jäljen ja poistaa samalla kaikki jälkimerkit
 • tiputtaa sovituille kohdille 4 käyttöesinettään

Suunnistaja

 • toimii kokelaiden apuna maastokokeissa
 • myös ratamestari voi toimia kokeen suunnistajana
 • kokeen sujuvuuden kannalta on parempi, että kokeessa on vähintään kaksi suunnistajaa
 • pysyy hiljaa kokeen aikana, vastaa vain testaajan kanssa ennalta sovitulla tavalla kysymyksiin

Radan merkkaaja

 • merkkaa radan maastoon (ratamerkit / heijastimet)
 • mittaa tarvittaessa alueen koon
 • kerää kaikki merkit pois kokeen päätyttyä

Maalimiehet

 • kokeen sujumisen kannalta olisi hyvä, että maalimiehiä olisi vähintään kaksi vuoroa (huomioi koirien määrä)
 • maalimiehet ovat jokaiselle saman koeosuuden koiralle samassa asennossa ja samalla tavalla peitettyinä
 • maalimiehet saavat poistua maastosta ainoastaan ratamestarin tai testaajan luvalla
 • pimeäkokeessa maalimiehillä ei saa olla vaatteissa heijastimia
 • ei kirkkaan värisiä vaatteita
 • puhelin äänettömälle, vastaa ratamestarin soittoon


Kokeiden toimihenkilöiden toimenkuvat voivat mennä ristiin, mutta kaikki edellä luetellut tehtävät sisältyvät kokeiden järjestelyihin.


Kokeen lomakkeet

Arviointilomake

 • Testaaja täyttää sähköisen arviointilomakkeen, jonka jälkeen lomake tulee kokelaan sähköpostiin.
 • Tulokset näkyvät reaaliaikaisesti koejärjestelmässä. Koejärjestelmässä julkaistuissa tuloksissa näkyy onko koe hyväksytty tai hylätty. Arviointilomake ei näy koejärjestelmässä.
 • Arviointilomake ja koepöytäkirja löytyvät tarvittaessa liiton kotisivuilta, jos sähköiseen järjestelmään ei jostakin syystä pääse: Lomakkeet - Suomen Pelastuskoiraliitto

Koekirja

 • kokeeseen osallistujalla tulee olla Suomen Pelastuskoiraliiton koekirja
 • ensimmäiseen kokeeseen osallistuja täyttää koekirjan ennen kokeen alkua
 • koekirjoja on myytävänä kokeen järjestäjillä
 • koesihteeri esitäyttää koekirjan ennen kokeen alkua (pmv, järjestäjä/koepaikka, koe, ohjaaja)
 • kirjaan merkitään kokeen tulokset ja testaaja allekirjoittaa sen
 • kokeista käytetyt lyhenteet:

HAKU
Perus = HP
Loppu = HL
Taidontarkistus päivä = HTTpä
Taidontarkistus pimeä= HTTpi

JÄLKI
Perus = JP
Loppu = JL
Taidontarkistus päivä = JTTpä
Taidontarkistus pimeä = JTTpi

RAUNIO
Perus = RP
Loppu = RL
Taidontarkistus = RTT

Kulukorvauslomake

 • testaaja täyttää kulukorvauslomakkeen ja lähettää sen  kokeen järjestäneelle yhdistykselle sähköpostilla.
 • yhdistys välittää kulukorvauslomakkeen (yhdistyksen vahvistus) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • edellytys Pelastuskoiraliiton maksamalle korvaukselle on, että kokeeseen on osallistunut vähintään kolme koirakkoa. Tämä sääntö ei koske Virta-tarkastuksia.
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä.
 • Tämä ei koske Tunnistusetsintä- ja vesistöetsintä näyttöä, jonka kuluista yhdistykset vastaavat itse.
 • https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet

Aikataulun laskeminen

 • aikataulu lasketaan tarkasti ja varataan jokaiselle koirakolle riittävästi aikaa
 • sovitaan testaajan kanssa aikatauluista hyvissä ajoin ennen kutsukirjeiden lähettämistä
 • maksimisuoritusajat:

haku peruskoe 30 min
haku taidontarkistuspäivä 45-60 min
haku taidontarkistus pimeä 45-60 min
raunio peruskoe 15 min
raunio loppukoe 20-30 min
jäljen nosto n. 30 min

 • jos kokeessa on testaajaharjoittelija, aikatauluun on laskettava lisää n. 15 min / koirakko
 • huomioi myös alueelle siirtymisiin ja maalimiesten laittoon kuluva aika
 • testaaja ja suunnistajat tutustuvat alueeseen ennen koetta ja myös siihen on varattava aikaa

Kutsukirje

 • lähetetään järjestelmästä kokeisiin osallistujille ennen koetta
 • pyydetään kuittaus kutsukirjeen perille menosta
 • sisältää aikataulun, ajo-ohjeen kokoontumispaikalle tai suoraan maastoon, yhteystiedot koepäivänä, muistutuksen kokeissa tarvittavista varusteista
 • kokeen toimihenkilöille ja testaajalle voidaan lähettää erilainen kutsukirje, jossa kerrotaan tarkemmin kokeen järjestelyistä

Kokeen jälkeen

 • kokeesta, testauksesta, koejärjestelyistä tms. voi tehdä valituksen viikon kuluessa järjestävän yhdistyksen vastaavalle testaajalle; tarvittaessa yhdistysten vastaavista testaajista koottu elin kokoontuu käsittelemään asiaa.
 • kulukorvauslomake toimitettava eteenpäin
 • kaikki kokeen jäljet korjattava maastosta
 • välineet huollettava seuraavia kokeita varten
 • kiitokset kaikille kokeen toimihenkilöille

Tärkeitä päivämääriä

 • ajan tasalla oleva koekalenteri on liiton nettisivuilla.
 • Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa, kun koe on merkitty liiton koekalenteriin.
 • kokelaalle pyritään ilmoittamaan koepaikan saamisesta viipymättä.
 • kokeesta, testauksesta ja koejärjestelyistä voi tehdä valituksen viikon kuluessa liiton koevastaavalle. Koevastaava voi tehdä linjauksia koeohjeen tulkinnoista sitä tiedusteltaessa tai muun esiin tulevan tarpeen mukaan. Linjaukset tiedotetaan tarpeen mukaan yhdistyksille ja hallitukselle.
 • kokeet ovat voimassa päivälleen kaksi vuotta.
 • hyväksytysti suoritettu käyttöönottotarkastus (Virta) antaa hälytyskelpoisuuden kahdeksi vuodeksi käyttöönottotarkastuksen suorituspäivästä alkaen pidentämällä käyttöönottotarkastuksen suoritushetkellä voimassaolleiden maastolajien koesuoritusten voimassaoloaikaa.
 • hylättyä koetta ei voi uusia samana päivänä.
 • vanhentuneen kokeen voi uusia ilman, että tarvitsee suorittaa alempia kokeita ensin
 • testaajien matkakulut on haettava 30 pv tapahtumasta, joulukuun osalta hakemukset on tehtävä 31.12. mennessä.