Raunioradat

Raunioradan hyväksymisen tarkoituksenmukaiseen koulutus- ja koetoimintaan suorittaa Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) valtuuttama henkilö, yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Raunioratatarkastajana voi toimia SPeKL rauniotestaajaoikeudet omaava henkilö.

Jos Suomen Palveluskoiraliitto on hyväksynyt radan käyttöön ja pelastusviranomainen on sen tarkistanut, riittää, että SPeKL:n valtuuttama henkilö tarkastaa radan.

Käytössä olevan raunioradan hyväksyttävyys em. toimintaan tarkastetaan vähintään joka viides vuosi. Tarkastuksen suorittavat yllämainitut henkilöt.

Raunioradan ominaisuudet

Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä

 • radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat, räjähdykset; kriisi)
 • koko  n. 0,25 ha – 1 ha
 • vähintään 30 piiloa
 • mahdollisimman vaihtelevia piiloja
  • avo- ja umpipiiloja
  • maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä
  • selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
  • siirrettäviä/muunneltavia piiloja
  • kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
  • tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea
 • kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
 • erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
 • paikka, jossa voi harjoitella koiran nostoa ja laskua sekä tähän tarvittavat välineet
 • tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
 • kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
 • erilaisia hyppyesteiksi sopivia telineitä
 • radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja

Turvallisuus raunioradalla

Raunioradan ja sen piilojen turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Mm. seuraavat seikat tulee ottaa huomioon suunniteltaessa / tarkastettaessa rauniorataa

 • sammutusvälineet ja pelastussuunnitelma
 • maalihenkilöiden turvallisuus piiloissa
 • maalihenkilöiden suojavarusteet (kypärä, suojavaatteet, hanskat)
 • rakennusmateriaalien turvallisuus/myrkyttömyys
 • suurten rakennuselementtien luja ja turvallinen kiinnitys
 • ohjaajan turvavälineiden käyttö
 • ensiapuvälineistön ja paarien tulee olla kunnossa ja helposti saatavilla


Raunioradat Suomessa

Alla listattuna SPEK kyselyn 2013 tietojen mukaan listatut raunioradat Suomessa. Kaikki radat eivät ole Pelastuskoiraliiton koekäyttöön hyväksymiä. Mikäli listasta puuttuu tai siihen voisi lisätä raunioradan, ilmoitathan siitä spekl@pelastuskoiraliitto.fi

Raunioradat kaupungeittain

Espoo SPeKL (11.9.2019)
Helsinki
Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Kajaani
Kokkola
Kotka SPeKL/Perus ja Sove (13.6.2016)
Kuopio
Kuusamo SPeKL/Sove (18.12.2013)
Lappeenranta
Lapua SPeKL (22.4.2016)
Lohja
Jomala, Ahvenanmaa SPeKL (1.8.2020)
Pori
Salo SPeKL/Perus (14.9.2019)
Turku SPeKL/Sove (15.9.2019)
Vaasa
Vantaa