Koejärjestelmän ohjeet

Tähän jotain? 

Kokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa.

Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa olosuhteissa.

Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat peruskoe, loppukoe sekä taidontarkastus.

Kokeesta, testauksesta ja koejärjestelyistä voi tehdä valituksen viikon kuluessa liiton koevastaavalle. Koevastaava voi tehdä linjauksia koeohjeen tulkinnoista sitä tiedusteltaessa tai muun esiin tulevan tarpeen mukaan. Linjaukset tiedotetaan tarpeen mukaan yhdistyksille ja hallitukselle.

Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe sekä toisesta lajista (haku tai jälki) vähintään peruskoe sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa.

Voimassaolo tapahtuu suorittamalla toisesta lajista (haku/jälki) taidontarkastuskoe ja toisesta (haku/jälki) vähintään peruskoe.

Kokeet ovat voimassa kaksi vuotta kyseisen kokeen suorituspäivästä.

1.1.2021 jälkeen hyväksytysti suoritettu käyttöönottotarkastus (Virta) antaa hälytyskelpoisuuden kahdeksi vuodeksi käyttöönottotarkastuksen suorituspäivästä alkaen pidentämällä käyttöönottotarkastuksen suoritushetkellä voimassaolleiden maastolajien koesuoritusten voimassaoloaikaa.

Jos esim. jälkikoe on suoritettu 1.6.2021, hakukoe 1.8.2022 ja käyttöönottotarkastus 30.10.2022, niin koiralla on hälytyskelpoisuus 30.10.2024 asti. Koiran on suoritettava hälytyskelpoisuuden vaatimat kokeet ennen 30.10.2024, jotta hälytyskelpoisuus on voimassa 30.10.2024 jälkeenkin.

Hyväksytystä raunioperuskokeesta voidaan anoa verovapautta vuodeksi kerrallaan koiraverolain (590/79) 4§:n nojalla. Kun koira on suorittanut yhden loppukokeen ja kolme taidontarkastuskoetta, sille voidaan anoa elinikäistä verovapautta.